นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1,388      1,144
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือน ต.ค. 64 พบกับหลากหลายเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่องจากปก

World Space Week: Women in Space

โดย วิวัฒน์ จ่างตระกูล

ผู้ประสานงานประเทศไทย สัปดาห์อวกาศโลกปี 2021

 

บทความพิเศษ

รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อร่างกายและสมองเราจริงหรือ ?

โดย อรพินท์ วิภาสุรมณฑล เมนช

 

ร้อยพันวิทยา

ดาวอังคาร บ้านใหม่ของมนุษยชาติ ตอนที่ 1

โดย รวิศ ทัศคร

 

สภากาแฟ

วัคซีนดีเอ็นเอต้านโควิด - มาแว้วววว

โดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

 

เปิดโลกนิทานดาว

ดาวอังคาร ที่มาของวันอังคาร

โดย พงศธร กิจเวช

 

สาระวิทย์ในศิลป์

Happy Month of Flexagon

โดย วริศา ใจดี

 

ปั้นน้ำเป็นปลา

ปูก้ามขาว

โดย ชวลิต วิทยานนท์

 

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
Facebook:  https://www.facebook.com/sarawitnstda
Blockdit: https://www.blockdit.com/sarawit
Twitter:  https://twitter.com/sarawitnstda
YouTube: https://www.youtube.com/c/SARAWITTV

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สวทช, นิตยสารสาระวิทย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายปริทัศน์ เทียนทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564, 15 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261720
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261720. (15 ตุลาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564". 15 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261720.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว