อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

155      52
 
Creative Commons License
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

คติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
เรื่องพิเศษ
- นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ อว.
- มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
เรื่องเล่าอุดมศึกษา
- สรุปผลการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว อว.
- อว. พร้อมสู้ไวรัสโคโรนา
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
Infographic
ปฏิทินกิจกรรม สป.อว.(กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
- เดือนมีนาคม 2563 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สร้างความรู้, ปฏิทินกิจกรรม สป.อว มีนาคม 2563, สรุปผลการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ รมว อว, นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), อว. พร้อมสู้ไวรัสโคโรนา, สร้างคน, มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus, สู่นวัตกรรม4.0, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, บทความ, แผ่นพับ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/journal/500.pdf
URL :
:
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563, 17 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261725
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261725. (17 ตุลาคม 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563". 17 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261725.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว