แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)

861      124
 
Creative Commons License
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565), 21 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261925
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). "แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261925. (21 ตุลาคม 2564)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)". 21 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261925.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว