ชุดตรวจโควิด-19

33      16
 
Creative Commons License
ชุดตรวจโควิด-19 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ชุดตรวจโควิด-19
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุดตรวจโควิด-19, ชุดตรวจ COVID-19, Antigen Test Kit
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). ชุดตรวจโควิด-19, 21 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261947
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). "ชุดตรวจโควิด-19". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261947. (21 ตุลาคม 2564)
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. "ชุดตรวจโควิด-19". 21 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261947.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (237)
จำนวนผู้เข้าชม (35)

รีวิว : ชุดตรวจโควิด-19

ไม่พบข้อมูลการรีวิว