ไส้เดือนดิน

359      134
 
Creative Commons License
ไส้เดือนดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ไส้เดือนดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยีการเกษตร, เกษตรกร, เกษตร, เทคโนโลยีทางการเกษตร, earthworms, การล่อจับไส้เดือน, ไส้เดือนดิน, ไส้เดือนธรรมชาติ, agritec, การจับไส้เดือน, สท.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2020/06/20171130-leaflet-Earthworm.pdf
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). ไส้เดือนดิน, 20 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261957
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "ไส้เดือนดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261957. (20 ตุลาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "ไส้เดือนดิน". 20 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261957.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไส้เดือนดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว