สารบีเทพ (BeThEPS)

701      90
 
Creative Commons License
สารบีเทพ (BeThEPS) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สารบีเทพ (BeThEPS)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สารรักษาสภาพน้ำยาง "BeThEPS" พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยืดอายุน้ำยางสด ทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ ลดความเสียหายจากการแปรรูปยางแผ่น เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

วิจัยและพัฒนาโดย : กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยีการเกษตร, เกษตร, เทคโนโลยีทางการเกษตร, การแปรรูปยาง, ยางพารา, สารรักษาสภาพน้ำยาง, เกษตรกร, สท., agritec, BeThEPS
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). สารบีเทพ (BeThEPS), 21 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261966
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "สารบีเทพ (BeThEPS)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261966. (21 ตุลาคม 2564)
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "สารบีเทพ (BeThEPS)". 21 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261966.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สารบีเทพ (BeThEPS)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว