การปลูกพริก

912      207
 
Creative Commons License
การปลูกพริก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การปลูกพริก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย เป็นพืชผักสำหรับปรุงอาหารเป็นสมุนไพรรักษาโรคและปัจจุบันเป็นส่วนประกอบในยาและเครื่องสำอาง

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำข้อมูลเรื่องของการปลูกพริก ข้อมูลโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตร, การปลูกพริก, สท., โรคของพริก, agritec, พริก, เกษตรกร, ปฏิทินการปลูกพริก, เทคโนโลยีการเกษตร, แมงศัตรูพืชพริก, เทคโนโลยีทางการเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, ศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผ่นพับ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2021/06/chilli-new_compressed.pdf
URL :
:
สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, ศ.ดร., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). การปลูกพริก, 21 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261972
สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, ศ.ดร., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "การปลูกพริก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261972. (21 ตุลาคม 2564)
สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, ศ.ดร., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "การปลูกพริก". 21 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261972.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การปลูกพริก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว