ไอรีส Iris

68      22
 
Creative Commons License
ไอรีส Iris ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไอรีส Iris
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ไอรีส Iris 

ไม้ดอกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน มีประมาณ 300 สายพันธุ์
ถิ่นกำเนิดแถบประเทศเขตหนาว ชื่อสกุลมาจากชื่อของไอริส เทพเจ้าแห่งสายรุ้งในเทพนิยายกรีกซึ่งจะลงมาจากสวรรค์ในช่วงฤดูฝน สื่อถึงช่วงเวลาออกดอกของพืชสกุลนี้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอรีส Iris, ไม้ดอกมีเหง้าใต้ดิน, ไอริส เทพเจ้าแห่งสายรุ้งในเทพนิยายกรีก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). ไอรีส Iris, 5 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262522
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "ไอรีส Iris". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262522. (5 พฤศจิกายน 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "ไอรีส Iris". 5 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262522.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไอรีส Iris

ไม่พบข้อมูลการรีวิว