Clip art ร้านค้าตึกแถว

112      50
 
Creative Commons License
Clip art ร้านค้าตึกแถว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ร้านค้าตึกแถว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Clip art ร้านค้าตึกแถวในเขตพระนครรุ่นแรก เริ่มมีการสร้างตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเป็นอาคารก่อปูนมีการตกแต่งลวดลายแบบตะวันตก 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สังคมไทย, มิวเซียมสยาม, เกาะรัตนโกสินทร์, ย่านเมืองเก่า, สื่อการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร, แหล่งเรียนรู้, Architecture, ตึกเก่า, เมืองเก่ากรุงเทพฯ, เขตพระนคร, Clip art, วัฒนธรรม, อาคาร, สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). Clip art ร้านค้าตึกแถว, 5 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262612
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "Clip art ร้านค้าตึกแถว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262612. (5 พฤศจิกายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ร้านค้าตึกแถว". 5 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262612.


รีวิว : Clip art ร้านค้าตึกแถว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว