เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ

71      32
 
Creative Commons License
เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษียณอายุ, ข้าราชการพลเรือน, สำนักงาน ก.พ., การเกษียณราชการ, ข้าราชการ, วารสารข้าราชการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เทอร์โบ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2564). เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ, 8 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262681
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2564). "เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262681. (8 พฤศจิกายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. "เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ". 8 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262681.


รีวิว : เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว