ยุงน้อยตัวร้าย

370      52
 
Creative Commons License
ยุงน้อยตัวร้าย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ยุงน้อยตัวร้าย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมีสุขสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับคณะครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คณะครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการสอนที่ส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้า

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นิทานสุขภาพ, การ์ตูน, หนังสือ, หลักสูตร, ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี, ยุงน้อยตัวร้าย, หลักสูตรภาคใต้, สุขภาพ, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ชุดนิทานความสุขของฉันในวันสุขภาพดี, นิทาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เครือข่ายรักษ์ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาส, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทประพันธ์/กลอน, รูปภาพ, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาส, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. (2564). ยุงน้อยตัวร้าย, 10 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262820
เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาส, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. (2564). "ยุงน้อยตัวร้าย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262820. (10 พฤศจิกายน 2564)
เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลาจังหวัดนราธิวาส, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. "ยุงน้อยตัวร้าย". 10 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262820.


รีวิว : ยุงน้อยตัวร้าย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว