เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ

143      52
 
Creative Commons License
เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมีสุขสำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับคณะครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คณะครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการสอนที่ส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้า

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุดนิทาน, หนังสือ, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี, เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ, หลักสูตรภาคใต้, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ชุดหนังสือ, สุขภาพ, นิทานสุขภาพ, สื่อการเรียนรู้, นิทาน, การ์ตูน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, หนังสือ, รูปภาพ, บรรยาย, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. (2564). เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ, 10 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262821
ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. (2564). "เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262821. (10 พฤศจิกายน 2564)
ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส, กลุ่มครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, เครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, ครูเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา, สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท, งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท. "เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ". 10 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262821.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (38,838)
จำนวนผู้เข้าชม (24,898)
จำนวนผู้เข้าชม (23,594)

รีวิว : เด็กหญิงซานิกับพยาธิสุดแสบ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว