ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่

1,345      86
 
Creative Commons License
ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์ โดย ร่มบินอุตรดิตถ์ 3 อาจารย์สุรพล จันทร์ดวงดี ถ่ายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถาบันอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่, ภาพมุมสูง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์, มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล จันทร์ดวงดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จริยา ทิพย์หทัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. (2564). ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่, 15 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262873
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262873. (15 พฤศจิกายน 2564)
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. "ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่". 15 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/262873.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (21,951)

รีวิว : ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว