ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่

195      62
 
Creative Commons License
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศูนย์การเรียนรู้, บ้านกู่, แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน, ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ ต.กู่, ชาวกูย, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, ปรางค์กู่, ศรีสะเกษ, ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ, กู่, ห้องสมุด, ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่, ชั้นหนังสือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร พรมลิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2564). ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่, 21 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263189
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2564). "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263189. (21 พฤศจิกายน 2564)
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่". 21 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263189.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลกู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว