ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

275      185
 
Creative Commons License
ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ภาพมุมสูง กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรมของ วัดพระปรางค์ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร มีชื่อสามัญว่า วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุเชลียง วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สภาพภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำยม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์ โดย ร่มบินอุตรดิตถ์ 3 อาจารย์สุรพล จันทร์ดวงดี ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร, ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์, วัดพระปรางค์, อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย, ภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย, ภาพมุมสูงอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล จันทร์ดวงดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จริยา ทิพย์หทัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. (2564). ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย, 25 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263253
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263253. (25 พฤศจิกายน 2564)
สุรพล จันทร์ดวงดี, จริยา ทิพย์หทัย. "ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย". 25 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263253.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว