แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน

80      20
 
Creative Commons License
แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ศึกษาความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และปัญหาของการละเมิดจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดในแบบต่าง ๆ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : MOOC, แนะนำรายวิชา, Thai PBS MOOC, Thai PBS
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:THAIPBS+THAIPBS003+2021/about
URL :
:
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ. (2564). แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน, 22 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263255
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ. (2564). "แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263255. (22 พฤศจิกายน 2564)
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ. "แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน". 22 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263255.


รีวิว : แนะนำรายวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว