เอ็กไคนาเชีย

56      26
 
Creative Commons License
เอ็กไคนาเชีย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เอ็กไคนาเชีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เอ็กไคนาเชีย Echinacea (Echinacea purpurea (L. ) Moench) 

เป็นสมุนไพรที่นิยมมากในยุโรปและสหรัฐอเมริกา สรรพคุณแก้ภูมิคุ้มกันระบบน้ำเหลืองและภาวะติดเชื้ออื่น ๆ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Echinacea, เอ็กไคนาเชีย, สมุนไพรแก้ภูมิคุ้มกันระบบน้ำเหลือง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). เอ็กไคนาเชีย, 25 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263291
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "เอ็กไคนาเชีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263291. (25 พฤศจิกายน 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "เอ็กไคนาเชีย". 25 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263291.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เอ็กไคนาเชีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว