วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

29      39
 
Creative Commons License
วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดพระปรางค์ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร มีชื่อสามัญว่า วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุเชลียง วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย แต่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย เป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยา บริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางค์สู่ซุ้มโถง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, พระอารามหลวง, วัดพระปรางค์, วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, โบราณสถาน, สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, 25 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263308
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263308. (25 พฤศจิกายน 2564)
จริยา ทิพย์หทัย. "วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย". 25 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263308.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (8,834)

รีวิว : วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว