วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

286      222
 
Creative Commons License
วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมาก รูปลวดลายพรรณพฤกษา ปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้อง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, สถาปัตยกรรม, โบราณสถาน, วัดนางพญา, ลวดลายปูนปั้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, 25 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263314
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263314. (25 พฤศจิกายน 2564)
จริยา ทิพย์หทัย. "วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย". 25 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263314.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว