ดินสอ

33      53
 
Creative Commons License
ดินสอ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดินสอ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ดินสอ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน ไส้ดินสอจะอยู่ภายใน มีเปลือกหุ้มเป็นเนื้อไม้ที่ปกป้องเนื้อดินสอไม่ให้หักหรือทิ้งรอยไว้บนมือขณะใช้งาน มีการระบุความเข้มของดินสอเอาไว้ด้วยตามระบบยุโรป โดยใช้อักษร H = hardness (ความแข็ง) B = blackness (ความดำ) และ F = fine point (เนื้อละเอียด) โดยมากที่obp,ใช้โดยทั่วไปคือ HB และ 2B

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดินสอ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). ดินสอ, 25 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263316
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "ดินสอ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263316. (25 พฤศจิกายน 2564)
จริยา ทิพย์หทัย. "ดินสอ". 25 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263316.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,152)

รีวิว : ดินสอ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว