โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข"

313      110
 
Creative Commons License
โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข" วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ประยุกต์โรงเรือนจากแบบโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างเหล็กหลังคาสองชั้นที่ สวทช. พัฒนาขึ้น หลังคาจั่วสองชั้นช่วยให้เกิดการไหลเวียนอากาศแบบธรราติ อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น ไหลออกช่องระหว่างหลังคาล่างและหลังคาบนซ้ายและขวา และดึงอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาแทนที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตร, โรงเรือนต้นทุนต่ำ, เทคโนโลยีทางการเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, โรงเรือนปลูกพืช, สท., agritec, จะณะแบ่งสุข, เกษตรกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/low-planting-house-jana/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข", 30 พฤศจิกายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263373
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263373. (30 พฤศจิกายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข"". 30 พฤศจิกายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263373.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โรงเรือนปลูกพืชผักต้นทุนต่ำ "จะณะแบ่งสุข"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว