ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)

1,292      66
 
Creative Commons License
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปวัตถุไทย, ตู้ไทยโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ก่องแก้ว วีระประจักษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ. (2564). ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒), 2 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263557
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ. (2564). "ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263557. (2 ธันวาคม 2564)
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, นิยะดา ทาสุคนธ์, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ. "ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)". 2 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263557.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว