แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

271      112
 
Creative Commons License
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ภาค ๑ 
ภาคทั่วไป
บทที่ ๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง
บทที่ ๒ "หน่วยงานทางปกครอง" และ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บทที่ ๓ อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
บทที่ ๔ เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง
บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาลปกครองสูงสุด, สัญญาทางปกครอง, กฎหมาย, บทความ, ระเบียบ, โครงสร้างของศาลปกครอง, คำวินิจฉัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กฎหมาย ระเบียบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศาลปกครอง. (2564). แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐), 3 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263566
สำนักงานศาลปกครอง. (2564). "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263566. (3 ธันวาคม 2564)
สำนักงานศาลปกครอง. "แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)". 3 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263566.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว