สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ

4,211      996
 
Creative Commons License
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 1 การอ่านเรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, SCORM, แผนภาพ, แผนที่, แผนภูมิ, ภาษาไทย, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, การอ่าน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, สื่อปฏิสัมพันธ์, Full Course, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ, 16 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26361
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). "สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26361. (16 มิถุนายน 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ". 16 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26361.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว