ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)

153      22
 
Creative Commons License
ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Star of Bethlehem ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Ornithogalum saundersiae หรือ  giant chincherinchee)  

พืชมีหัวใต้ดิน แต่เดิมนั้นเป็นไม้พื้นเมืองจากทวีปยูเรเซียและทวีปแอฟริกา มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ทั่วโลก ด้วยลักษณะของกลีบ 6 กลีบจึงทำให้คล้ายกับดาว 6 แฉก

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไม้พื้นเมืองจากทวีปยูเรเซียและทวีปแอฟริกา, พืชมีหัวใต้ดิน, ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem), 4 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263647
จำรูญ ทองอ่อน. (2564). "ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263647. (4 ธันวาคม 2564)
จำรูญ ทองอ่อน. "ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)". 4 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/263647.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดวงดาวแห่งเบธเลเฮ็ม (Star of Bethlehem)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว