พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดกู่คำ

ข้อมูลผลงาน

  574      1,289     
 
Creative Commons License
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดกู่คำ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดกู่คำ
คำอธิบาย :  วัดกู่คำ ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกสวนศรีเมือง บริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน มีประวัติอันยาวนานเริ่มจากประมาณ พ.ศ. 2410 นายฮ้อยพก่าคำปุก ชาวไทยใหญ่ เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ได้อพยพมาทำมาหากินในเขตจังหวัดน่าน โดยมีอาชีพรับสัมปทานป่าไม้ ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า "นายฮ้อยไม้" นายฮ้อยพก่าคำปุก ได้แต่งงานกับแม่ศรีคำ ซึ่งเป็นคนเมืองน่านในสมัยนั้นไม่มีนามสกุลnพ.ศ. 2464 นายฮ้อยพก่าคำปุก และแม่ศรีคำ มีความเลื่อมใสในพรัพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างวิหารหลังหนึ่ง บริเวณวัดกู่คำ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร วิหารหลังนี้เป็นวิหารศิลปะล้านนา ฝาผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องไม้สัก มีช่อฟ้าใบระกา เชิงชาย ฯลฯ ทำด้วยไม้สัก ลวดลายงดงาม ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ศิลปะพม่าประดิษฐานอยู่ nพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดกู่คำเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีวัตถุจัดแสดงที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน 70 กว่าชนิด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรชัย ธรรมรัตนนนท์
คำสำคัญ :   วัดกู่คำ, พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, พิพิธภัณฑ์, น่าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ