สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

1,369      661
 
Creative Commons License
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช, SCORM, วิทยาศาสตร์, การดำรงชีวิตพืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, Flash Clip, Full Course, คลิปการเรียนรู้, สื่อปฏิสัมพันธ์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช, 16 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26423
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). "สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26423. (16 มิถุนายน 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช". 16 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26423.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว