๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

118      42
 
Creative Commons License
๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รายงานประจำปี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). ๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐, 14 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264327
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). "๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264327. (14 ธันวาคม 2564)
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. "๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐". 14 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264327.


รีวิว : ๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ไม่พบข้อมูลการรีวิว