๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

355      102
 
Creative Commons License
๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รายงานประจำปี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). ๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี, 14 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264328
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). "๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264328. (14 ธันวาคม 2564)
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. "๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี". 14 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264328.


รีวิว : ๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว