5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์

315      109
 
Creative Commons License
5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อเมริกาใต้, Tigri Delta, ย่านอันตราย, Santa Susana, ฟาร์มปศุสัตว์, Plata River, Constitution, ท่องเที่ยว, Puerto Madero, บราซิล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2017/08/12/entry-1
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์, 16 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264352
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264352. (16 ธันวาคม 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์". 16 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264352.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 19 แดนอันตราย เที่ยวทางน้ำและการแสดงที่ฟาร์มปศุสัตว์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว