เสียงก็อกล้างมือ

600      76
 
Creative Commons License
เสียงก็อกล้างมือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงก็อกล้างมือ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

64080500460

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เสียงก็อกล้างมือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข. (2564). เสียงก็อกล้างมือ, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264470
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข. (2564). "เสียงก็อกล้างมือ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264470. (20 ธันวาคม 2564)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข. "เสียงก็อกล้างมือ". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264470.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสียงก็อกล้างมือ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว