เสียงรถผ่านไป

50      24
 
Creative Commons License
เสียงรถผ่านไป ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงรถผ่านไป
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ณิชานันท์ ภาณุศักดิ์บรรลือ 64080500427
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ป.ตรี
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ณิชานันท์ ภาณุศักดิ์บรรลือ 64080500427. (2564). เสียงรถผ่านไป, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264473
ณิชานันท์ ภาณุศักดิ์บรรลือ 64080500427. (2564). "เสียงรถผ่านไป". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264473. (20 ธันวาคม 2564)
ณิชานันท์ ภาณุศักดิ์บรรลือ 64080500427. "เสียงรถผ่านไป". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264473.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสียงรถผ่านไป

ไม่พบข้อมูลการรีวิว