เสียงระฆัง

138      22
 
Creative Commons License
เสียงระฆัง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงระฆัง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

 

เสียงระฆังจากสถานีรถไฟ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ปิยนุช พื้นบาท
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ปิยนุช พื้นบาท. (2564). เสียงระฆัง, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264474
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ปิยนุช พื้นบาท. (2564). "เสียงระฆัง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264474. (20 ธันวาคม 2564)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., ปิยนุช พื้นบาท. "เสียงระฆัง". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264474.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสียงระฆัง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว