เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา

142      27
 
Creative Commons License
เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เสียงตรงนี้เกิดจากที่บ้านเลี้ยงปลาไว้ในตู้ปลาแล้วมันมีเสียแรงดันของในตู้ปลามันไหลเลยทำให้เกิดเสียงดังกล่าวขึ้นมา

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เสียงน้ำไหล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางสาวพิมพ์ชนก เซี่ยงภู่
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวพิมพ์ชนก เซี่ยงภู่. (2564). เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264488
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวพิมพ์ชนก เซี่ยงภู่. (2564). "เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264488. (20 ธันวาคม 2564)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวพิมพ์ชนก เซี่ยงภู่. "เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264488.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (177)

รีวิว : เสียงน้ำไหลจากตู้ปลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว