เสียงฝักบัว

133      26
 
Creative Commons License
เสียงฝักบัว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงฝักบัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เสียงของฝักบัว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางสาวกานต์ชณาพร ประมูลทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นางสาวกานต์ชณาพร ประมูลทรัพย์. (2564). เสียงฝักบัว, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264518
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นางสาวกานต์ชณาพร ประมูลทรัพย์. (2564). "เสียงฝักบัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264518. (20 ธันวาคม 2564)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นางสาวกานต์ชณาพร ประมูลทรัพย์. "เสียงฝักบัว". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264518.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสียงฝักบัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว