สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

2,003      784
 
Creative Commons License
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การดำรงชีวิตสัตว์, วัฏจักรชีวิตสัตว์, วิทยาศาสตร์, SCORM, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้, สื่อปฏิสัมพันธ์, VDO Clip, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์, 16 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26464
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). "สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26464. (16 มิถุนายน 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์". 16 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26464.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว