เสียงดื่มน้ำอัดลม

121      16
 
Creative Commons License
เสียงดื่มน้ำอัดลม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงดื่มน้ำอัดลม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : น้ำอัดลม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จิรสิน ศรีละมุล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.6, ป.ตรี
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., จิรสิน ศรีละมุล. (2564). เสียงดื่มน้ำอัดลม, 27 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264941
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., จิรสิน ศรีละมุล. (2564). "เสียงดื่มน้ำอัดลม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264941. (27 ธันวาคม 2564)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., จิรสิน ศรีละมุล. "เสียงดื่มน้ำอัดลม". 27 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264941.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,946)

รีวิว : เสียงดื่มน้ำอัดลม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว