แกงส้มมังคุดคัด

2,959      145
 
Creative Commons License
แกงส้มมังคุดคัด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แกงส้มมังคุดคัด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

แกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ เอกลักษณ์พื้นถิ่นฉบับคนนครศรีธรรมราช

ถึงฤดูกาลของราชินีผลไม้ อย่างมังคุด มังคุดที่นำมาแกงส้มวันนี้เป็นมังคุดแก่ เอาเปลือกออก ล้างยางสีเหลืองของมังคุดออกให้หมด แช่น้ำเกลือไว้ สักครู่ ก่อนจะนำมาหั่นเป็นแว่น ๆ ไว้ใส่แกงส้ม  มีความพิเศษตรงใส่สะตอลงในน้ำแกงด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นสะตอจะผสมผสานทำให้น้ำแกงมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของสะตอ ตัดกับความหวานของมังคุด ความสดของกุ้ง

ความเปรี้ยวของมะนาว

ความเค็มนิด ๆ ของกะปิ และความเผ็ดของพริกแกง

คือความลงตัว ของแกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แกงเหลือ, อารหารพื้นบ้าน, อาหารและขนม, มังคุดคัด, อาหารภาคใต้, แกงส้มมังคุดคัด, นครศรีธรรมราช, แกงเหลือง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). แกงส้มมังคุดคัด, 4 เมษายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265056
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "แกงส้มมังคุดคัด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265056. (4 เมษายน 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "แกงส้มมังคุดคัด". 4 เมษายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265056.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แกงส้มมังคุดคัด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว