โคระ

2,184      348
 
Creative Commons License
โคระ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โคระ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โคระ

นิยมสานจากทางมะพร้าว เพราะหาง่าย สะดวก เหนียว หยืดหยุ่น ตามขนาดผลไม้ได้

สรรพคุณ

ห่อผลไม้ ขนุน จำปาดะ หรือไม้ผลอื่น ๆ ป้องผลไม้จากกันแมลง เมื่อผลขนุน/จำปาดะ โคระจะขยายตามขนาดของผลจนสุก ก็จะแห้งและเปื่อย แกะแล้วทิ้งไว้ใต้โคนเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ต่อไป

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โคระ, วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, สานทางมะพร้าว, ห่อผลไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รจนา หมาดหล้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, รูปภาพ, 3D Object, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). โคระ, 9 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265059
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). "โคระ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265059. (9 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. "โคระ". 9 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265059.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โคระ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว