วัดภูเขาเหล็ก

2,056      278
 
Creative Commons License
วัดภูเขาเหล็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดภูเขาเหล็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สำหรับอำเภอนบพิตำมีต้นทุนที่สำคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อสู้การปกครองในอดีตที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่นี่ยังคงหมุนไปอย่างช้าๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวในสไตล์ที่ชอบ

อีกสถานที่หนึ่ง ที่กำลังถูกพัฒนา ให้นักแสวงบุญมากราบไหว้สักการะ นั่นคือ วัดภูเขาเหล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอนบพิตำ การเดินทางไปด้วยรถสะดวก ระหว่างเส้นทางเป็นไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้เเละวิวทิวทัศน์ซึ่งเป็นภูเขาอันสวยงาม หากตั้งต้นด้วยรถโดยสาร มีคิวรถอยู่ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ตัวเมืองท่าวัง นครศรีธรรมราช จะมีรถโดยสาร สายท่าวัง- โรงเหล็ก สิ้นสุดสายไปถึงปากทางตลาดโรงเหล็ก หากจะเข้าไปภายในวัด ให้ต่อวินมอเตอร์ไซด์เข้าไป เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความงดงามและน่าสนใจให้ไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อทันใจ

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัด, วัดภูเขาเหล็ก, วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช, โบราณสถาน, ศาสนสถาน, ภาคใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธวัชชัย ประดู่
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://thaiza.com/travel/guide/484479
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ธวัชชัย ประดู่. (2565). วัดภูเขาเหล็ก, 9 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265075
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ธวัชชัย ประดู่. (2565). "วัดภูเขาเหล็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265075. (9 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ธวัชชัย ประดู่. "วัดภูเขาเหล็ก". 9 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265075.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดภูเขาเหล็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว