นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

132      36
 
Creative Commons License
นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, บัวบาทยาตรา, จังหวัดเพชรบุรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี, 4 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265251
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). "นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265251. (4 มกราคม 2565)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี". 4 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265251.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว