ส้วมในโรงพยาบาล

32      18
 
Creative Commons License
ส้วมในโรงพยาบาล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ส้วมในโรงพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ห้องน้ำ, สุขภัณฑ์, วารสารข้าราชการ, สุขอนามัย, ห้องส้วม, การดูแลรักษาความสะอาด, สุขา, สำนักงาน ก.พ., ส้วมในโรงพยาบาล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เทอร์โบ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). ส้วมในโรงพยาบาล, 4 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265252
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). "ส้วมในโรงพยาบาล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265252. (4 มกราคม 2565)
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. "ส้วมในโรงพยาบาล". 4 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265252.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,676)

รีวิว : ส้วมในโรงพยาบาล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว