อาคารสำนักงานใหญ่ EECi

261      24
 
Creative Commons License
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อาคารสำนักงานใหญ่ EECi
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ภาพระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ (Headquarters) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) พื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

URL: https://www.eeci.or.th/

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, EECi Headquarters, EECi, Eastern Economic Corridor of Innovation, อาคารสำนักงานใหญ่ EECi, พื้นที่นวัตกรรมใหม่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. (2565). อาคารสำนักงานใหญ่ EECi, 7 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265679
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. (2565). "อาคารสำนักงานใหญ่ EECi". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265679. (7 มกราคม 2565)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. "อาคารสำนักงานใหญ่ EECi". 7 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265679.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อาคารสำนักงานใหญ่ EECi

ไม่พบข้อมูลการรีวิว