บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3

142      10
 
Creative Commons License
บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาษาบาลี, บาลีไวยากรณ์, สมาส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กทม.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://pali-online.in.th/
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กทม.. (2565). บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3, 10 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265946
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กทม.. (2565). "บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265946. (10 มกราคม 2565)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กทม.. "บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3". 10 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/265946.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (274)
จำนวนผู้เข้าชม (248)

รีวิว : บาลีไวยากรณ์ ตอนที่ 220 สมาสท้องลักษณะที่ 3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว