ท้องฟ้าสีม่วง

142      55
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : ท้องฟ้าสีม่วง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ป่า, ต้นไมัเปลี่ยนสี, ท้องฟ้า, วิวทิวทัศน์, ท้องฟ้าสีม่วง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2565). ท้องฟ้าสีม่วง, 12 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266113
ธนกร ลีลาธรรม. (2565). "ท้องฟ้าสีม่วง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266113. (12 มกราคม 2565)
ธนกร ลีลาธรรม. "ท้องฟ้าสีม่วง". 12 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266113.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ท้องฟ้าสีม่วง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว