ต้นไมัเปลี่ยนสี

229      72
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : ต้นไมัเปลี่ยนสี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ต้นไมัเปลี่ยนสี ช่วงเดือนหน้าหนาวที่น้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ท

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ป่าไม้, ต้นไม้, ต้นไมัเปลี่ยนสี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2565). ต้นไมัเปลี่ยนสี, 12 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266114
ธนกร ลีลาธรรม. (2565). "ต้นไมัเปลี่ยนสี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266114. (12 มกราคม 2565)
ธนกร ลีลาธรรม. "ต้นไมัเปลี่ยนสี". 12 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266114.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นไมัเปลี่ยนสี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว