แมกโนเลีย (Magnolia)

72      18
 
Creative Commons License
แมกโนเลีย (Magnolia) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แมกโนเลีย (Magnolia)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

แมกโนเลีย (Magnolia)
Magnolia แมกโนเลีย ไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตร เป็นไม้โบราณวงศ์จำปีซึ่งค้นพบซากมากว่า 95 ล้านปี ว่ากันว่าก่อนที่จะมีผึ้ง  มีถิ่นกำเนิดในหลายประเทศทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา  และมีหลากหลายสายพันธุ์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แมกโนเลีย, Magnolia, ไม้โบราณวงศ์จำปี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2565). แมกโนเลีย (Magnolia), 13 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266145
จำรูญ ทองอ่อน. (2565). "แมกโนเลีย (Magnolia)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266145. (13 มกราคม 2565)
จำรูญ ทองอ่อน. "แมกโนเลีย (Magnolia)". 13 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266145.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แมกโนเลีย (Magnolia)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว