นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565

883      467
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พบกับ "นิตยสารสาระวิทย์" โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565 ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ

เรื่องจากปก

ไขเคล็ดลับทำโครงงานวิทย์ฯ พิชิตใจกรรมการ กับเยาวชน ‘ทีมกรุงเทพคริสเตียนฯ’ 

แชมป์ประเทศไทย AHiS 2021 โครงงานปลูกโหระพาบนโลกเทียบผลกับบนอวกาศ

Sci Delight

Para Plearn ของเล่นแสนเพลินจากยางพาราไทย

Sci Variety

เรื่่องมึนงง ของสัตว์์มึนเมา

โดย รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล

ร้อยพันวิทยา

ชิดเอย ชิดชม .. ลูกชิดต้นต๋าว ต้นไม้มหัศจรรย์

โดย รวิศ ทัศคร

สภากาแฟ

วิวัฒนาการกับอนาคตของวิกฤตโควิด

โดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

เปิดโลกนิทานดาว

ดาวศุกร์ ที่มาของวันศุกร์

โดย พงศธร กิจเวช

สาระวิทย์ในศิลป์

I WISH YOU A MERRY GRAVMAS AND A HAPPY NEW YEAR

โดย วริศา ใจดี

ปั้นน้ำเป็นปลา

ปลาและน้ำกับชีวิตจิตใจของเด็ก

โดย ชวลิต วิทยานนท์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาระวิทย์, นิตยสารสาระวิทย์, สวทช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นิตยสารสาระวิทย์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Infographic, บทความ, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นิตยสารสาระวิทย์. (2565). นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565, 18 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266179
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นิตยสารสาระวิทย์. (2565). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266179. (18 มกราคม 2565)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นิตยสารสาระวิทย์. "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565". 18 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266179.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 106 เดือนมกราคม 2565

ไม่พบข้อมูลการรีวิว