วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ)

238      201
 
Creative Commons License
วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ) ตั้งอยู่ที่ ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ), อำเภอท่าศาลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จริยา รัตนพันธุ์, บุษกร ผึ้งภักดี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : ้https://th.polomap.com/นครศรีธรรมราช/8095
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ), 13 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266183
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). "วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266183. (13 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, บุษกร ผึ้งภักดี. "วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ)". 13 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266183.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดชัยธารามประดิษฐ์ (วัดปากโมร๊ะ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว