วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ)

ชื่อเรื่อง : วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ), ศาสนสถาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : ้https://tripth.com/วัดยางใหญ่/
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ), 1 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266187
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. (2565). "วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266187. (1 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จริยา รัตนพันธุ์, สุจิตรา เมฆหมอก, บุษกร ผึ้งภักดี. "วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ)". 1 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266187.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว